Pages

13 Oct 2008

Todai Komaba Campus 2


Tokyos Universitet är Japans elitskola. Här utbildas i princip alla som får höga befattningar inom byråkratin. Universitet har flera campus, bland annat i Komaba, där jag bor. Detta har också givit namn åt stationen, Komaba-Todaimae.

Campusområdet genomgick en större ombyggnad under ledning av Hiroshi Hara. Känd också för Kyotos tågstation, Umeda Sky i Osaka, ett antal villa projekt och som arkitekturteoretiker. I mina ögon är han av de få japanska arkitekter som tagit sig an problemet med riktigt stora byggnader på ett framgångsrikt sätt.

Det centrala temat för den östra byggnaden.

Atriumet är ett öppet rum.

Så här stora projekt blir lätt oöverblickbara med all kul detaljering. Men det är kul att gå omkring här även om det var tomt en regning lördag.

No comments:

Post a Comment