Pages

21 Dec 2008

Soshigaya-Okura i regnet


Soshigaya-Okura är en extremt anonym förort längs Odakyu line. Ca 40 000 resenärer per dag passerar spärrarna.

Detta är en del av den 5m breda huvudgatan där all kommersiell verksamhet är koncentrerad. Här blandas, bilar, bussar, cyklar och gående. Shared space är inte något speciellt.

No comments:

Post a Comment