Pages

4 Dec 2008

en bild av skolan


Byggnaden ovan är den plats jag borde kalla hem. En del av arkitekturskolans lokalar är inrymda här, bland annat mitt liv. Löven faller i Tokyo men när det ännu är klart är overkligt varmt, det är omöjligt för mig att förstå känslomässigt att det är december. Tydligen är det ovanligt varmt. Kylan kommer snart.

En gång i tiden var jag tveksam till den här bloggens eventuella framtid. För syftet var oklart. Tanken var genom mängden information jag publicerade skulle ett syfte eller en mening uppenbara sig, eventuellt. En verklig synergi. Tyvärr, är även i dag syftet ytterst oklart för mig.
I svaga ögonblick funderar jag på en paus, eller serier med info om olika platser för förtydliga den repetetiva meningslösheten i den oöverblickbara förorten, samtidigt är alla platser fyllda med mening på en mer lokal nivå. Men med hjälp av ett visst återblickande existerar ändå fler variabler att ta hänsyn till. Och mängden hus som verkar intressanta och områden som är intressanta. Och sedan existerar ju också den, visserligen avlägsna möjligheten att försöka skildra livet i Tokyo utanför Yamanote eller de genetrifierade områdena i exempelvis Naka-Meguro. Men det faller ju på att min egen förståelse. Så kvar existerar endast fokuserade blickar av byggnader på avstånd. Och ofokuserade blickar på det stadsliv jag generellt inte förstår.

No comments:

Post a Comment