Pages

19 Dec 2008

Tokyo från ovan


En karta bestående av konturerna av byggnader med högre brandklass, Tokyo23 och nästan hela Tokyo-to.

Konturer av byggnader med lägre brandklass.

No comments:

Post a Comment