Pages

21 Jan 2009

en kuperad förort


Ett något märkligt bostadshus, notera dubbelhöjden på öppningarna till lägenheten. Jag undrar hur planerna ser ut.
A strange housing building. Note the double height openings to the apartments. How does the plans correspond to this?

Hur bygger man upp ett liv på en sluttning? Exempel 1.
How to build a life on a slope. Example 1. Note, a site is always flat.

2

3

Urban vernacular där basen har tydliga drag av SITEs serie av butiker. Eller kanske är inspirationen någon annan, men oavsett vilket är detta något jag ändå aldrig sett som möjligt.
Urban vernacular where the base reminds me of a SITE store.

No comments:

Post a Comment