Pages

13 Jan 2009

den eviga förortens diskreta charm


Golf är en farlig sport. Golf är en overklig sport. Men ljudet från alla som övar sina utslag är ett fantastiskt avbrott från tystnaden i förorts Tokyo.

No comments:

Post a Comment