Pages

16 Jan 2009

fyra sätt att använda ett garage


Denna typ av nästan identiska byggnader uppstår då det är möjligt att omvandla en tomt på mindre än 1000m2 till flera tomter, detta blir automatiskt godkänt.

Man kan som i det första exemplet använda parkeringsplatsen under huset till parkera en bil. Eller så kan låta bli. Om man parkerar bilen där märker man att den bara nästan får plats.

Eller så kan man odla blommor, dessa kan ju dock inte stå allt för långt in. Men det är det sista exemplet som gör mig glad, här har man en liten butik istället för en bil.

No comments:

Post a Comment