Pages

17 Jan 2009

en anonym stations längs Keio line


Det här är en förbifartsstaion för express tågen. Och han är tågvärd.

Från järnvägsövergången, som vanligt i Tokyo för tåglinjerna finns ingen nivå separation, vilket gör att man får vänta på passera järnvägen väldigt länge i rusningen.

Station byggs om, som många stationer just nu. Det fantastiska är hur ren den temporära stationen är i all sin klumpighet. Keio corp har inte täckt den med reklam.


Denna temporära station är fantastiskt klumpig.

1 comment: