Pages

3 Jan 2009

en ny start


golf taxi building, made in tokyo, 14

Mitt första Atelier Bow Wows arbete kom det första året jag gick på Arkitekturskolan. I ett försök att påvisa det underbara med ritningar för oss envisa och naiva unga själar som presenterar Claes Sörstedt, en mina lärare i det första året på KTH Arkitekturskolan, en axometri från Made in Tokyo. Det går lång tid innan jag förstår. Kanske gör jag det ännu inte. Men jag är i alla fall djupt fascinerad än i dag.

Frågan slog mig naturligtvis när jag anlände till Tokyo om jag skulle försöka att besöka byggnaderna från Made in Tokyo, jag tog beslutet att låta bli att besöka byggnaderna utan försökte istället låta boken påverka mitt sätt att se på staden. (En attityd jag för övrigt försöker tillämpa på andra guideböcker av annan karaktär.)

Till en viss mån har det lyckats, men jag har inte varit systematisk i mitt registrerande av de fenomen och inte försökt skildra dem på annat sätt en att fota. Vilket är en brist, ty bilder är enkla att ta, men om man är dålig fotograf som jag är det svårt att förmedla vad man faktiskt ser, ibland är det dessutom nästintill omöjligt att hitta den vinkel som låter en förmedla det upplevda. Detta sänker observationens precision.

Poängen är naturligtvis det krävs en mer för att förstå det som finns framför mig. Tokyo chockerar fortfarande mig. Men jag tror jag är redo att handskas med det nu.

No comments:

Post a Comment