Pages

22 Sept 2008

1-6-27 Mita

Bredvid Yamanote mellan Meguro och Ebisu ligger följande byggnad.

Sunburst bldg. av Taro Ashihara, 1996.

Det här en körskolas övningsbana, körskolan inryms i byggnaden. Den här byggnaden märks i alla fall och alla de tågresenärer som passerar den lär ändå komma ihåg den.

No comments:

Post a Comment