Pages

3 Sept 2008

Arkitektur dag 3, Om skala


Tokyos stadshus av Kenzo Tange är som en av Moskvas systrar utan lämplig omgivning som ramar in den och förstärker dess effekt. Detta hur är ungefär lika högt som Moskvas Universitet. Det har en tom förplats som är onaturligt stor med tanke på omgivningen men den är ändå för liten för låta husets storlek komma till tals, att den placerat bland en serie av övriga skyskrapor designade utan samordning förkrymper ytterligare skalan, detta hus känns inte längre överväldigande stort. Och det är detta som skiljer detta hus från Moskvas Universitet eller Kulturpalatset i Warsaw. Inte byggnaden i sig men inramningen.

Det här huset är nästintill omöjligt att fotografera på håll. Det är inordnat i systemet, det står inte över det, även om det är störst.

Particulary impressive is the spacious Citizen's Plaza in front the No 1 building – more reminiscent of a Roman amphitheathre than anything Japanese.
- Lonely Planet Japan
Det är svårt att poängtera hur viktigt Lonely Planets påpekande faktiskt är för den som vill förstå Tokyo och metabolisterna. Men jag ska försöka formulera detta senare.

No comments:

Post a Comment