Pages

13 Sept 2008

Information center


Landmark Tower är Yokohamas högsta byggnad och ser ut som det är hämtat från en star wars film. På gräsmattan gömmer sig en vit boll och ett nästintill osynligt informations center. Det jag sedan får se överraskar och gläder mig.


Info center för Yokohama Triennale.

Entre till infocenter.

Andra vinklar.

Modeller visar house t av Akihisa Hirata som utgör grunden för informations centret. Idéen bakom villan att är under varje uppstickande tak finns dels ett slutet helt privat rum som har ett semiprivat rum ovanpå sig under det stora gemensamma taket. Finns utmärkt och kortfattat presenterat i GA Houses Project 2007 .

Vy från från ett rum till ett annat.

No comments:

Post a Comment