Pages

4 Sept 2008

floden, huset och motorvägen


Det slår mig, när jag går längs en gata och försöker koppla ihop saker som inte ännu hänger ihop i min mentala karta, att jag faktiskt är i Tokyo igen. Och det är omöjligt att förstå vad det här innebär. Jag vet ännu inte vad som gått förlorat och vad som vunnits här.

No comments:

Post a Comment