Pages

20 Sept 2008

2008 SD översyn

Den 27: e arkitektoniska ritningar och modeller av den inre miljön för de utvalda Utställning.
Översättning från japanska av Google Translate.


Hillside Terrace F, en utställning om arkitektur med modeller, ritningar och bilder. Jag förstår inte hur utvalet gått till, vilka program de olika förslagen har, jag känner inte till sammanhanget, jag kan inte läsa någon av texterna som stödjer förslagen. Jag kan bara se presentationerna. Och jag tror jag blir kär. Flera gånger.

En struktur som står på en kulle bredvid ett vindkraftverk och svajar i vinden, precis som det är svårt att förstå hur stora vindkraftverk är strukturen skalförskjuten åt andra hållet, den är mindre än öppningarna och propotionerna leder en att tro. I skalförskjutningen sker något fantastiskt. Likväl bilderna av blomsterängen den står i som antyds i ritningarna. Luftkonditioneringen i rummet får modellen att svaja en aning.

En bit bort står en situationsmodell som gestaltar en kulle i en skog, en bilväg, några bilar med telefonstoplar längs vägen, några djur i skogen. Allting är gestaltad med samma material, vitt papper som det skurits ur formen av träd, bilar, djur som sedan vikts upp, modellen är mer än 1x1 meter stor och de enskilda pappersarken som överlappar är betydligt mindre.

En fantastisk modell som visar ett klassrum under ett högt tak.

En serie modeller av samma hus.

Rumsligheter som riktas.

Det är poetiska rum som skildras, nästan allt är fantastiskt bra.

No comments:

Post a Comment