Pages

18 Sept 2008

Skala


Jag börjar allt mer att fundera över vad som egentligen händer när man placerar byggnader av helt olika skalor bredvid varandra. Här en gränd i Daikan'yama. Längs de större vägarna i förorten där jag bor springer jag allt oftare på hela bostadskomplex istället för de högre och brandsäkrare hus som kantar större gator (dessa byggnader gör det också betydligt enklare att navigera) som ramar in de urbana byar Atelier Bow-Wow beskriver. Dessa hus förhåller sig till gatan på ett helt annat sätt än den omgivande bebyggelsen.

No comments:

Post a Comment