Pages

17 Nov 2008

till minne av edos blommor


Denna byggnad ligger på Aoyama-dori.

Från vissa vinklar ser man inte den fasad som är vinklad. Men det viktiga är kanske att notera skillnaden mellan de små gränder och den storskaliga bebyggelsen längs huvudgatorna som utgör brandgator i händelse av en storskalig brand, säg vid en oväntad katastrof... Nåväl dessa ständiga möten av småskaligt och storskaligt utgör essensen av Tokyo innanför Yamanote på många sätt, inte alla områden är som detta, men de som är det är intressanta.

No comments:

Post a Comment