Pages

24 Nov 2008

Yokohamas gator

En viktig del av en stad är hur gatorna man rör sig på beter sig. Från en kulle öppnar sig en vy längs gatan. Längs en gata reflekteras solen i husen. Vissa gator är övergivna. Vissa berättar om livet vid ett annat tillfälle. Vissa utgör gränsen mellan det "gamla" Yokohama och Minato Mirari. Ibland reser sig oväntat ett tegelhus vid slutet av gatan. Asfalten berättar om olika zoner i gatan, rött för att sakta in, beiget för platser för korsningar trafik. Hastigheten är skriven i vägen med gul färg. Asfalten är nästan alltid slät.

No comments:

Post a Comment