Pages

6 Nov 2008

skymning


Yokohamas hamn. Det känns som om dagarna är väldigt korta här, som solen går ned onaturligt tidigt. Det är inte sant utan handlar mer om att med det väder vi har så känns det onaturligt när det är beckmörkt redan 17:30.

Landmark tower, Queens Square och Cosmo World.

No comments:

Post a Comment