Pages

30 Nov 2008

Ikebukero


Den mest anonyma av de tre stora stationerna på västra sidan av Yamanote är Ikebukero. (I storleksordning: 1 Shinjuku, 2 Ikebukuro, 3 Shibuya). Här den östra entrén.

På båda sidor omges stationen av en vägg av varuhus. Här Seibu. Detta är östfasaden på Tokyos näst största tågstation.

Nedan Seibu, Sunshine City, Parco och plattformarna för tågen. Fotograferat från Tobu varuhusets terrass.

Kanske är det som intresserar mig, de meningslösa och absolut inte givna eller spektakulära effekterna som stadens tyngd har på sig själv. Ibland tittar jag på något specifikt fenomen och tappar bort det igen, och saker går förlorade innan de existerar, ibland för att själva saknar värde, ibland för att de saknar betydelse. Men ibland saknar jag fokus.

No comments:

Post a Comment