Pages

11 Nov 2008

shopping arkitektur - 1975


From 1st Building av Kazumasa Yamashita, 1975, ligger ganska nära Prada Aoyama och ännu närmare Collezione av Tadao Ando.

Fasaden är djupt inrotad i tidsandan.

Det är inuti atriumet byggnadens komplexitet verkligen visar sig, med butiker på bottenvåningarna samlade runt atriumet i flera nivåer. Jag har en misstanke om att kommersen långsamt äter sig uppåt i huset men oavsett om det är sant är denna byggnad på förlängningen av Ometosando på andra sidan Aoyama-dori, som nog passerats av alla på arkitektur sightseeing i Tokyo, helt klart värd att stanna upp vid och för ett kort ögonblick tänka på den tid som flytt; hur idealen och även området förändrats.

No comments:

Post a Comment