Pages

20 Nov 2008

en vägg av hus


När man stöter på den upplyfta motorvägen som slingrar sig genom den oändliga förorten möter man en vägg av hus som omger vägen. Motorvägen i sig är omgiven av bullerskärmar och man anar bara de hus som står närmast. Under motorvägen går en huvudgata som är livligt trafikerad och svår att korsa som gående (för att vara Tokyo, det är inte som i Moskva) men utmärkt att cykla på om man har bråttom. Under gatan går Tokyu Den-en Toshi-line, en viktig pendeltågslinje. Det är lätt se problemen och romantiken med denna – jag tvekar att säga det – trakfiklösning. Men mängden personer och trafik som passerar här gör ändå gatan livlig om än allt annat än intim.

Skillnaden mellan hus som är 2-3 våningar genast övergår i vars höjd runt 10 våningar. Dessa bostads och kontorshus fungerar som bullerskärm.

No comments:

Post a Comment