Pages

27 Nov 2008

Odakyu-line


En gammal järnvägsdepå, en öppen plats där man ser megastrukturen. För tillfället tom men markbearbetning pågår, platsen verkar dock ha varit tom ganska länge.

Järnvägslinjens sträckning genom Setagaya-ku.

Oanvänd yta under järnvägslinjen.

Infill under megastrukturen i Odakyu-corp färger. Och början av en station.

Mer infill, här hyr förråd.

Mer infill.

Kläd på megastrukturen vid en station.

Cykelparkering.

Bilparkering.

Totalt är den här bron genom landskapet en 4-5 km lång. En verklig megastruktur, som knappast är speciellt utfylld.

No comments:

Post a Comment