Pages

2 Nov 2008

jag bor vid floden


flat in todoroki, tyvärr har jag inte antecknat arkitekten, återkommer med namn.
Experimentella flerbostadshus är något som är underrepresenterad i mängd i Tokyo. Men de saknas inte.

Här är huset format av den märkliga triangulära tomten och zonreglerna som ger de märkliga takvinklarna.

Öppenheten är bortåt beror på huset ligger längs Tamagawa. Höghusen ligger inte i Tokyo.

Entré.

Cykelparkering.

No comments:

Post a Comment