Pages

9 Mar 2009

om en planerad väg


En bred väg som slutar rakt in i en vägg av små hus som är under 10m och lätt att riva. Här kan bulldozern köra rakt fram.

Plankarta, här är strategin att erbjuda upp till 20m höga hus för öka värdet på de tomter som kommer att styckas av och köpas delvis. För att öka samarbetsviljan.

Situationen 1955, sedan dess har vägen kommit 100-150m. Och blivit bredare.

No comments:

Post a Comment