Pages

25 Mar 2009

makuhari new town


Steven Holl, 1996. Ett bostadskvarter i den europeiskt proportionerade stadsdelen Makuhari new town. Detta är en kvartersstad med gator med trottarer, väldefinierade bostadskvarter och en extremt bekant skala. Det är overkligt och får mig att inse en del om hur världen påverkas av det vi upplevt, hur staden har effekt. Och något jag inte velat tro visar sig vara sant.

I vilket fall som helst är Holls kvarter pepprat med en serie objekt för ändra på skalan och erbjuda en serie av kontemplativa miljöer.

No comments:

Post a Comment