Pages

20 Mar 2009

ett hus av glas


Kazuhiro Kojima + Kazuko Akamatsu / CAt , Space block Nozawa, 2005.

Huset 9950mm högt då den maximala byggnadshöjden i den typ av zon tomten är belägen i är 10 m. Det är flerbostadshus i 4 plan med bitvis dubbelhöga lägenheter.

Trapphus. En viss rumslig komplexitet.

På dagen blir det yttre lagret av justerbara jalusier av translucent glas en vag berättelse om insidan.

På natten blir huset en lyckta. Notera lägenheten längst ned till vänster.

No comments:

Post a Comment