Pages

15 Mar 2009

svart hus


Det svarta höghuset är nästan overkligt när man ser det längs gatan.

När är nära avtecknar sig staden i det svarta.

Vad som är märkligt i sammanhanget är när man ser samma hus från andra sidan. Jag antar att detta är ett exempel på renovering. Något som inte är helt vanligt i Tokyo.

No comments:

Post a Comment