Pages

3 Mar 2009

vägar

När katastrofen kommer till Tokyo, något som är garanterat med tidsmässigt obestämt, så kommer de stora mattorna av villa bebyggelse i trä att förvandlas till flammor. För att förhindra omfattningen av dessa bränder försöker man introducera brandgator. Men det är svårt att byggda vägar om man måste köpa allt land till marknadspriser. Det finns en serie av olika metoder man applicerar för att få ned kostnaderna. Västra Tokyo saknar helt enkelt en väl fungerande infrastruktur för att ta sig fram med fordon. Och även om detta kan ses som idealiskt är det ett problem att utryckningstiden för en ambulans är någonstans runt 40 min. Vilket också kan något att göra med att ambulanserna verkar följa hastighets begränsningarna.

Men trots alla svårigheter byggs det ändå vägar.

Vy åt andra hållet längs samma väg. Vägen försvinner in i ingenting.

Den gula vägen är den som visas på fotona ovan, notera även de planerade vägen i öst-väst riktning. Inom denna zon där den väg ska byggas får man inte bygga något hus som är mer 3 våningar eller svårt att riva.

No comments:

Post a Comment