Pages

10 Mar 2009

gränder


I en stadsmässig tätt-lågt bebyggelse kommer man för eller senare att hamna i gränd.

Tillbakadragningen ger en p-plats för den smala bilen. Gränderna kläd in med grönska och under lämpliga säsonger står massor med plantor framme vilket skapar gröna rum utan besvärande infrastruktur från stadens sida. Genom en aktiv behandling av de offentliga rummet utanför det egna huset blir staden bättre.

No comments:

Post a Comment