10 Mar 2009

utrymning


Det existerar en direkt relation mellan golvytan och bredden på utrymningsvägen för publika lokaler. Det innebär varje trappa leder så högt upp som nödvändigt.

No comments:

Post a comment