Pages

18 Mar 2009

om en serie med trappor

Yamato International - Hiroshi Hara - 1986.
12,074 kvadratmeter.

Sett från en väg.

No comments:

Post a Comment