Pages

15 Mar 2009

ett smalt hus i Akihabara


Notera hur smalt detta hus faktiskt är, bakom detta avtecknar sig en del av de nybyggda storskaliga husen i Akihabara, ett område som håller på och ändrar skala. Denna process går just nu långsamt på grund av den avstannade ekonomin.

No comments:

Post a Comment