Pages

8 Mar 2009

effekter av en osäker framtid


Odakyu-sen är genom Setagaya-ku till stora delar en bro genom landskapet. Denna megastruktur är anpassad för framtidens vägplaner genom att större spännvidder existerar på en serie av platser. Dessa svarar mot de planerade väg breddningarna vars eventuella genomförande i teorin är säkert men vars exakta datum är osäkert.

Den sneda vägen. Här ser men skillnaden i skala och morfologi mellan de nya planerade vägarna och den på platsen befintliga strukturen.

Husen bortom kanten lever ett temporärt och obestämt liv. Samtidigt måste staden köpa marken från landägarna för kunna bygga vägen. Och då marken är dyr i Tokyo, och har varit ännu dyrare, sker utbyggnaden långsamt och först efter att "konsensus" uppnåtts. Man får bygga nya husen där vägarna ska gå men med vissa begränsningar.

Idag används det stora spannet som motorcykel- och cykel-parkering.

No comments:

Post a Comment